ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารายการ Calcium chloride dihydrate 20 mg/100 mL + potassium chloride 30 mg/100 mL + sodium acetate trihydrate 380 mg/100 mL + sodium chloride 600 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag