เรื่อง ร่าง ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)