จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดกลุ่มงานการเงิน อาคาร 100 ปี สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง