ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงทาสีทางเชื่อมอาคารภายในโรงพยาบาลสุรินทร์

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

จำนวน 1 งาน