ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานบ้านลานธรรม

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน