ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาโครงเหล้ก หน้าอาคาร 16

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน