ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ  trastuzumab emtansine ๑๖๐ mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)1