ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ amoxycillin ๑ g + sulbactam ๕๐๐ mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)1