ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ benzydamine hydrochloride ๓ mg ml throat spray (๑๕ ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)