ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งเต้ารับคู่เสียบขากลมแบบกราวด์ อาคาร 16 ชั้น 1-7 โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง