ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250 mg tablet และ Doxazocin 4 mg prolonged-release tablet ประจำปีงบประมาณ 2561