ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำแผล(52 ตร ม.) รพ.สต.นอกเมือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง