ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องบริการงานแพทย์แผนไทย พื้นที่ 32 ตารางเมตร รพ.สต.บ้านอาลอ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง