ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ แยกชาย-หญิง และผู้พิการ จำนวน 5 ห้อง(รพ.สต.ราม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง