ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริการ แยกชาย-หญิงและผู้พิการ 5 ห้อง(รพ.สต.บ้านอาลอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง