ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริการ แยกชาย-หญิง และผู้พิการ ๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง