ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องควบคุม ชั้น๙ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง