ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อผ่านทางช่องท้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)