ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างที่ชำรุดในห้องฟอกเลือด

ที่หน่วยไตเทียม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  จำนวน 1 งาน   

โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์