ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สารรังสีไอดีนชนิดน้ำ (I-131 solution)