ประกวดราคาซื้อ Diacerein 50 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา