ประกวดราคาซื้อ Irinotecan HCl trihydrate 20 mg/ml in 5 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา