ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัดสุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำจวน 3 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)