ประกาศประกวดราคาซื้อ Brimonidine tartrate 150 mg/100 ml eye drops solution ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา