ประกาศประกวดราคาซื้อ Capecitabine 500 mg tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา