ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ octreotide ๐.๑ mg/ ml injection in ๑ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)