ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.เสริมเหล็กยกระดับและร่องระบายน้ำยกขอบร่างระบาย 

ด้านทิศตะวันตกข้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิกโรงพยาบาลสุรินทร์