ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. Insulin Glargine 100U/ml Pre-filled pen 3 ml injection

2. Lansoprazole FDT 15 mg tablets

3. Rebamipide 100 mg tablets

4. Nebivolol Hydrochloride 5 mg tablets