ประกาศผู้ชนะ Meropenem 1 g injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์