ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการฉายรังสีพร้อมอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)