ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดหัวต่อสำหรับจับเส้นลวดดามกระดูกใช้เพื่อยึดดามกระดูก จำนวน 1 ชุด