ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ adefovir dipivoxil ๑๐ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)