ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ น้ำยาตรวจวัด Direct Bilirubin ในเลือด จำนวน 100 ชุด