ประกาศจัดซื้อ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูสำหรับระบบดิจิตอลผู้ป่วยที่มีการสูนเสียการได้ยินระดับน้อยจนถึงรุนแรงมาก