ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานซ่อมอุปกรณ์การแพทย์