ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (OPEN HEART SET) จำนวน 1 ชุด