จ้างซ่อม ซ่อมเตียงผ่าตัด ระบบไฮดรอลิค จำนวน๑เครื่อง