แผนการจัดซื้อชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 50 ชิ้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-Bidding