ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู่ใหญ่ จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)