ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Octreotide ๐.๑ mg/ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์