ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 22,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)