ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ isophane insulin-mixtard hm ๗๐/ ๓๐ injection ๑๐๐ iu/ ml, ๑๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)