ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ elvitegravir ๑๕๐ mg + cobicistat ๑๕๐ mg + emtricitabine ๒๐๐ mg + tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)