ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๘,๐๐๐ iu/ ๐.๘ ml solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)