ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ liraglutide ๖ mg/ ml in ๓ ml prefilled pen injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)