ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ azithromycin dihydrate ๑๕ mg /g eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)