ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๑๕% rectal solution, ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)