ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bismuth subsalicylate ๕๒๔.๐ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)