ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ colchicine ๐.๖ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)