ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อยาอมมะแว้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)